zuzlik0402
06.08.19,16:36
Počítajú sa exekučné zrážky (prednostné aj neprednostné) aj z cestovných náhrad (diét) zamestnanca, ktoré neprechádzajú cez výplatnú pásku, ale sú mu preplácané priamo na účet na základe "cesťákov"? Ak áno, kedy robím zrážku - pri vyúčtovaní "cesťákov" alebo pri ich úhrade? (ak to nie je v tom istom mesiaci)
ivka70
06.08.19,17:31
Nie, pokial nedostanes od exekutora prikaz na ine zrazky ako zrazky zo mzdy.
willma
07.08.19,07:48
ani v tom prípade
willma
07.08.19,08:05
Rozsah zrážok


§ 68


Zrážky zo mzdy8) a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.


§ 69


(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.8a)


(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.
zuzlik0402
08.08.19,09:09
Ďakujem veľmi pekne!