kendy
06.08.19,18:02
Ahojte,
rozširujeme prípojku na 3 fázy, zmluvu máme, poplatok zaplatený, revíznu správu tiež, chýba nám už len "plán skutočného vyhotovenia prípojky". Technik nám neochotne poradil iba to, že stačí, aby to bolo perom načrtnuté na papier, ale čo tam vlastne má byť?
Prípojku sme mali od el. stĺpa vzduchom cez strechu do domu, elektromer bol v dome. Prerobili sme to, aby to bolo pod zemou, skrinka je na hranici pozemku, kábel ide od nás pod chodníkom ku stĺpu. A nemáme potuchy, ako im plán zakresliť...
Vedel by mi niekto poskytnúť nejaký príklad, ako by to mohlo vyzerať, prosím?
canbo
07.08.19,17:04
prečítajte si vyjadrenie od rozvodných závodov a postupujte podľa tohto...
Prípojka sa zhotovuje podľa výkresovej dokumentácie od projektanta , podľa vyjadrenia distribútora.
? Akú výpovednú hodnotu má revízna správa s čím porovnával prevedenie elektro rozvodu.
vicktor
08.08.19,09:25
Kro to urobil a podla coho? Ved plan / projekt musel byt prvy, az potom realizacia.
viktorviktor
08.08.19,12:43
nakresli čiaru/plot/ pri plote skrinku / na hranici pozemku, môžeš aj dom,chodník cestu, od skrinky podľa potreby rovno, šikmo, zákruta, čiaru _el. kábel k stlpu - kruh, všade môžeš napísať o čo sa jedná, pravítko môžeš použiť, dáš tomu meno el. prípojka k domu - adresu, hotovo asi to potrebujú k žiadosti
besttracker
09.08.19,20:03