JohankaL
06.08.19,22:16
Príspevok na DDS
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom príspevok vo výške 2 % zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na dôchodkovom sporení. Je možné uvedený príspevok poskytnúť aj na investičné životné poistenie zamestnancov v poisťovni AXA?