JohankaL
06.08.19,21:20
Prajem pekný deň

chcem Vás poprosiť o stanovisko k zaradeniu PZ do platovej triedy. Zamestnanec má ukončenú UMB BB v študijnom odbore : Predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe : Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, akademický titul "Mgr." Vykonala štátnu skúšku z predmetov : 1. Elementárna pedagogika a obhájila diplomovú prácu na tému : "Pracovné vyučovanie v primárnom vzdelávaní".

Do akej platovej triedy mam byť správne zaradená ako učiteľka v MŠ? Ako učiteľka MŠ bola zaradená do PT 6. Môže byť na základe uvedeného vzdelania zaradená do PT 7?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
avalik
06.08.19,22:02
Pedag. zamestnanci sa do PT zaraduju podla dosiahnuteho karieroveho stupna ... menil sa?
milagros208
07.08.19,07:40
Podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. je splnením kvalifikačných predpokladov pre učiteľa MŠ :
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.
Učiteľ MŠ s požadovaným vzdelaním VŠ 2. stupňa je zaradený do platovej triedy 6 ako začínajúci, pokiaľ nemá absolvované adaptačné vzdelávanie. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania sa zaradí do platovej triedy 7 ako samostatný pedagogický zamestnanec.
JohankaL
07.08.19,20:36
To mi je jasné, ale Mgr." vykonala štátnu skúšku z predmetov : 1. Elementárna pedagogika a obhájila diplomovú prácu na tému : "Pracovné vyučovanie v primárnom vzdelávaní". Štátna skúška - Primárne vzdelávanie a učí v MŠ - predprimárne! Je kvalifikovaná na MŠ???
olio
14.08.19,07:33
Podľa mňa, ak má Predškolskú a elementárnu pedagogiku ukončenú na I. stupni VŠ, musí byť zaradená ako učiteľka MŠ do 5 PT (začínajúci), resp. 6 PT (samostatný) bez ohľadu, že má skončené VŠ II. stupňa v inom odbore/programe.
JohankaL
27.08.19,20:56
Ďakujem za radu. Tiež som toho názoru.
marjankaj
27.08.19,21:04
Ale ak by ťa tlačili do tej PT7, tak neprotestuj.