ajka5
07.08.19,10:10
Lekár pracuje v piatok na doobednej službe v ambulancii a následne ostáva v práci do ďalšieho dňa rána /soboty/ do 07:00 hod. na neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku. Má nárok na príplatok za odpracovanie soboty za čas od 00:00 do 07:00, teda za 7 hodín ? Alebo sa neaktívna pracovná pohotovosť posudzuje ako piatková zmena a teda nárok na príplatok za odpracovanú sobotu nevzniká ? Keďže je harmonogram smien a pohotovostí na seba naviazaný, neposudzuje sa celá neaktívna pohotovosť na pracovisku ako piatková zmena ?

ďakujem za pomoc