Danah12
08.08.19,08:35
Zamestnancovi vzniká v priebehu mesiaca nárok na starobný dôchodok. Ostáva, ale ďalej zamestnaný. V zákone som čítala, že odchodné bude zamestnancovi vyplatené pri prvom skončení PP. Doniesol mi potvrdenie zo SP, že si podal žiadosť o starobný dôchodok a čaká, že na základe tohto potvrdenia mu vyplatím odchodné. Ja mám zato, že až keď skončí PP. Mýlim sa? Ďakujem
Tweety
08.08.19,08:36
Nie nevyplatíš, pretože PP nekončí.
§76a
Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
neva19
08.08.19,12:57
Mám doplňujúcu otázku týkajúcej sa témy. Ak takýto zamestnanec pracuje ďalej ako dôchodca, má nárok si uplatniť nezdaniteľnú časť dane do konca roka? Predpokladám, že od januára nasledujúci rok si ju už nebude môcť uplatniť. Je to tak?
Tweety
08.08.19,12:57
Áno , tento rok má ešte nárok. Ale mala si zadať otázku tam, kam sa majú dať , nie do komentára.
veronikasad
08.08.19,13:01
Ak by ste s nim sucasny pracovný pomer ukoncili a uzatvorili novú pracovnú zmluvu, odchodné mu mozes vyplatiť...