22danka
08.08.19,08:09
Dobrý deň, chcela som sa uistiť, či správne účtujem. Zamestnankyňa požiadala o rekreačný príspevok a zamestnávateľ to chce uhradiť so sociálneho fondu. Zaúčtovanie potom bude:
faktúra 472/333
preplatenie príspevku 333/21102 pokladňa SF?

Nejde do nákladov nakoľko bola nákladom tvorba SF?
Mila123
08.08.19,08:16
áno, áno, áno,
ale musíte RP prehnať cez výplatu, tvorí základ pre poistné i zdaňovať jej ho budete
22danka
08.08.19,11:08
Ale rekreačný príspevok je oslobodený od dane a teda aj od odvodov,či?
Mila123
08.08.19,11:26
teda aby sme sa rozumeli rekreačný prísevok podľa § 152a ZP?
Jana Motyčková
08.08.19,11:38
Zo SF oslobodený nie je.
22danka
08.08.19,12:01
Čiže ak dobre rozumiem, keď to chce zamestnávateľ uhradiť z účtu sociálneho fondu tak to nie je oslobodené a platí sa z toho daň, SP a ZP, ale ak to uhradí z bežného účtu tak je oslobodený od všetkých odvodov?
Mila123
08.08.19,12:04
áno, ale iba príspevok vo výške 55%, najviac zo sumy 500,- €, t.j. najviac 275 €zo strany zamestnávateľa , 225 si musí zaplatiť sám zamestnanec
22danka
08.08.19,12:24
Ďakujem za info :-D
jakubzemko
09.08.19,13:21
Iba poznamka, podla zakona o sf sa zo sf hradia iba prispevky nad ramec..
22danka
13.08.19,09:40
Keď nie je rekreačný príspevok hradený SF oslobodený od platenia odvodov a dani, tak to môžem nazvať príspevkom napr. na dovolenku a v zákone o SF je bod h,myslím.... na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov....tak to by mohlo byť
Mila123
13.08.19,20:08
nie, pokiaľ ja viem, príspevok hradený zo SF je na stravu a 2000 € ako sociálna výpomoc, ostatné nie sú oslobodené od dane, t.j. ani od odvodov....
.
22danka
14.08.19,10:19
Áno už viem že nie je oslobodený, ale ja som reagovala na dotaz jakubzemko....že sa hradia len príspevky nad rámec... v tom bode h tuším sa nič nespomína nad rámec....