jajka26
08.08.19,17:10
Mám ukončenú strednú ekonomickú školu,po 10 rokoch som začala študovať externe na VŠ Pedagogickej Predškolskú a elementárnu pedagogiku.Mám za sebou eštd len 1.rok štúdia.Rada by som vedela,či sa mi oplatí dávať žiadosti do škôlok a skúšať šťastie,či by ma nevzali,alebo je podmienkou,že ma môžu zamestnať ako učiteľku až po uspešnom dokončení štúdia.
Terezia13
08.08.19,21:23
podmienky si určuje zriaďovateľ, odporúčam preštudovať zákony
Kvalifikačné predpoklady:
Min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

a za pokus to vždy stojí, otázka znie, či zamestnávateľ bude tolerovať štúdium popri zamestnaní, alebo má dostatok už "hotových" uchádzačov