seda
11.08.19,16:45
Za rok 2016 a 2017 sú na účte nerozdelený zisk min. rokov nejaké Eurá. Za rok 2018 s.r.o. mala stratu, zatiaľ účtovná závierka nebola schválená. Výpočet úpadku pomer vlastné imanie/záväzky z roku 2018 vychádza 0,8567. Musí byť tento zisk z minulých rokov použítý na stratu za rok 2018? Ďakujem.
a_je_to
13.08.19,14:15
Teoreticky môže, ale nebolo by to účelné. Ak bola vysoká strata, tak musia vo firme chýbať aj peniaze. Ak sa zbytok vyplatí, tak na vyrovnanie straty sa bude treba skladať, čo je horší prípad.
seda
13.08.19,14:35
Ďakujem, nie je vysoká, no je to na tesno, upustili sme od toho.