r4d3c
13.08.19,07:58
Dobrý deň,
tu na fórach som sa dočítal ohľadne deputátu palivového dreva v urbariátoch pre podielnikov tu https://www.porada.sk/archive/index.php/t-249818.html.

Na základe toho by som Vás chcel požiadať o radu:
Sme spoločnosť s.r.o. (platca DPH) konateľ/riaditeľ spoločnosti stanovil že zamestnanci majú služobný nárok na deputát palivového dreva. Drevo sa vozí v 5m dĺžkach dodávateľsky na kamióne čo dopraví v objeme 10m3 drev. hmoty s tým že polovica fúry je ako deputát a druhá polovica sa normálne fakturuje.
Chcem Vás poprosiť o radu účtovania tejto skutočnosti v spoločnosti:

Prijaté faktúry
Ťažba, približovanie, manipulácia a odvoz dreva - 518/321
Výpis z BÚ
Úhrada - 321/221
Vystavená faktúra
Tržba - 311/601, 343 - Trhová cena na 5m3
Deputát - 311/ ??? - Zvyšných 5m3

Chcem Vás poprosiť o radu, ako účtovať takýto prípad deputátu ? Účtovať aj DPH z deputátu? A posledná vec ako vysporiadať deputát zo zamestnancami na 331.

Za odpoveď vopred ďakujem
S pozdravom a prianím pekného dňa

Radec
a_je_to
13.08.19,11:42
Vec sa rieši najprv v dvoch samostatných okruhoch ... odbyt výrobkov a naturálna mzda. Potom sa zostatky pohľadávky a záväzku navzájom zúčtujú cez interný doklad.
Najprv sa dodá drevo zamestnancovi, normálne sa mu vyfakturuje celých 10 m3 na jeho meno. Ale faktúra obsahuje upozornenie, že má uhradiť len polovicu - sumou. Druhá polovica je nárok na deputát. Teda 311/601+343 v plnej sume. Po úhrade zostane 311 v polovičnej sume.
Táto suma sa zahrnie v najbližšom vyúčtovaní mzdy do výplaty. Sumou neuhradenej časti tej faktúry. K nej sa normálne dopočíta dpzč a odvody. Na výplatu dostane iba rozdiel čistej mzdy, bez sumy neuhradenej časti faktúry. Zostáva teda záväzok na účte 331 v sume neuhradenej časti faktúry za deputát.
Napokon na interným dokladom, ktorým je zoznam deputátov za uplynulý mesiac zúčtuje 331/311 u každého zamestnanca. Čistá mzda bude v tom mesiaci nižšia o dpzč a odvody, aj z dreva. Lebo drevo sa na DÚ, ani do SP a ZP odviesť nedá.
r4d3c
14.08.19,06:17
Aha ďakujem, aj som si myslel že sa to takto bude účtovať len som si nebol istý.

Len ešte prosím pre upresnenie či tomu dobre rozumiem, lebo píšeš že "Po úhrade zostane 331 v polovičnej sume." nie náhodou 311 zostane v polovičnej sume a táto suma sa zahrnie do hrubých miezd na 331 ako finančná odmena - deputát pre zamestnanca z ktorej sa už bude normálne zrážať dzpzč a odvody.
Čiže :
VFA - 311/601+343 Celá suma faktúry
VBU - 221/311 Polovica sumy faktúry, úhrada
MZDY - 521/331 Druhá polovica sumy faktúry (deputát) sa zahrnie do HM zamestnancom
ID - 331/311 Druhá polovica sumy faktúry (deputát) vyrovnanie záväzku.

A ešte by ma zaujímalo písal si že polovica z celkovej sumy VFA teda aj s DPH však, ja som myslel že DPH z toho deputátového dreva by mal hradiť zamestnanec či?
a_je_to
14.08.19,12:02
eh, áno nie 331, ale 311, už som to opravil. Áno, polovica z 311, nie z 601. Teda aj s DPH. Nielen DPH, ale celú faktúru hradí zamestnanec. Ibaže prvú polovicu platí peniazmi a druhú zrážkou z výplaty, navýšenej o tú naturálnu mzdu. Takže tú druhú polovicu dreva dostal fakticky zadarmo. Iba zrážky z nej 336+342 platil z výplaty v peniazoch. O to má však viac dreva.