vanessa2
13.08.19,12:53
Dobrý deň umrel nam zamestnanec ktorý žil sám bol slobodný,bezdetný. Má jediného žijúceho brata,ktorý ale nežil s našim zamestnancom v spoločnej domacnosti. Brat je zomreteho jediný žijúci súrodenec,ktorý vybavuje všetky náležitosti spojené s pohrebom,môžeme mu vyplatiť poslednú mzdu zamestnanca aj ked nežili v spoločnej domacnosti?
ivka70
13.08.19,10:56
Nie, nemozete. ZP to neumoznuje.
Mzda musi ist do dedicskeho konania.
Dajte ju do depozitu a informaciu o tom poslite pisomne notarovi.
Tweety
13.08.19,10:57
§35 ZP
1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.