Ria53
14.08.19,18:08
Fyzická osoba mala príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí v Maďarsku. Prenájom bol aj zdanený aj v Maďarsku. Daňovník v podanom daňovom priznaní v SR použije metódu zápočtu alebo metódu vyňatia ?
Problém je v tom že nepoznáme skutočne preukazateľné náklady na prenájom
podľa maďarských zákonov náklady tvoria 10% z príjmov tak nevieme určiť ako máme postupovať