H.B.
16.08.19,05:36
Sme platcovia DPH a fakturujeme tovar + dopravu do Nórska (odberateľ je firma v Nórsku). Zásielku posielame slovenskou poštou. Vystaviť faktúru s DPH?
jakubzemko
16.08.19,06:25
Bez dph ak je odberstel platitelom
H.B.
16.08.19,06:35
Nórsko nie je členom európskej únie, patrí k tretím krajinám. Nemám od nich IČ DPH.
jakubzemko
16.08.19,07:01
Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu.Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu je platiteľ povinný preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru; platiteľ musí mať colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, najneskôr do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane.