barryna
16.08.19,21:01
Akú podpoložku a zdroj z rozpočtovej klasifikácie použiť v rozpočtovej organizácii pri príjme za poistné plnenie od poisťovne, v dôsledku škody na motorovom vozidle, ktorú spôsobil zamestnanec zamestnávateľovi alebo súkromná osoba (vinník) firme.