Ja57
17.08.19,05:41
Dobrý deň.
Sme 3 vlastníci záhrady od roku 1981. Teraz sme si záhradu rozdelili na základe dohody o vyporiadaní spoluvlastníckych podielov na rovnaké časti-GP sú vytvorené 3 nové parcely. Je to zapísané aj na katastri. Uvažujem s odpredajom mojej parcely. Chcem sa informovať, či budem musieť zaplatiť daň z predaja nehnuteľností aj keď som bol spoluvlastníkom celej parcely viac ako 5 rokov a vlastníkom mojej časti som sa stal až tento rok. Ďakujem za odpoveď.
buchač
17.08.19,04:49
Nie...žiadna daň, nakoľko je tam splnená podmienka vlastníctva tých 5 rokov.
marjankaj
17.08.19,05:44
Juraj ty si vševed.:cool: Píše, že vlastníkom jeho časti sa stal až tento rok. No neviem akých 5 rokov má na mysli. Možno si robí iba srandu.:eek:
misoft
17.08.19,14:19
Spoluvlastníctvo nie je dôvodom po vysporiadaní podielov na oslobodenie od dane. Žiaľ.
"Kedy je nehnuteľnosť nadobudnutá
Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti:

na základe kúpnej zmluvy po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva a tým je vklad do katastra nehnuteľností,
na základe darovacej zmluvy po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva a tým je vklad do katastra nehnuteľností,
na základe zámennej zmluvy po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva a tým je vklad do katastra nehnuteľností,
ktorá bola nadobudnutá dedením po uplynutí 5 rokov od smrti poručiteľa,
zaradenej do obchodného majetku po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.
Ak predávate nehnuteľnosť, ktorá je od dane oslobodená, neuvádzate ju, resp. ten príjem v daňovom priznaní.

Ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím štátneho orgánu, vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v tomto rozhodnutí, pričom ak nie je určený v rozhodnutí, vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia"

Rozdelenie podielov v tomto prípade je rozhodnutie štátneho orgánu.
Žabinka
17.08.19,14:35
buchač
17.08.19,14:51
Dušan...ty si už dedil a predával...či ?;)
Lebo ja aj hej...a podobná situácia ako v zadaní.
Tiež sme delili záhradu a predali ju...žiadne dane sme neplatili.

Ale šak čítaj....akurát je tam iné garde...doba vlastníctva kratšia ako 5 rokov...čiže platba daní.

Podielové spoluvlastníctvo
Ak ide o predaj nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých daňovníkov, potom sa spoločne dosiahnuté príjmy z jej predaja a spoločne vynaložené výdavky zahŕňajú do základu dane jednotlivých podielových spoluvlastníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo spoluvlastníkmi dohodnutý iný podiel.

Príklad

Dvaja daňovníci zdedili v októbri 2016 po otcovi trojizbový byt, každý z nich rovným dielom. V čase nadobudnutia bytu do ich vlastníctva predstavovala cena bytu podľa znaleckého posudku 44 000 eur. Otec (poručiteľ) vlastnil byt od decembra 2014. V roku 2018 daňovníci byt predali za 60 000 eur. Vzhľadom na to, že u oboch spoluvlastníkov nie sú splnené podmienky na oslobodenie príjmu od dane, lebo k predaju došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu poručiteľom (doba vlastníctva dediča + doba vlastníctva poručiteľa nebola dlhšia ako 5 rokov), príjem z predaja bytu v podielovom spoluvlastníctve sa považuje za zdaniteľný príjem. Každý zo spoluvlastníkov do základu dane (čiastkového základu dane) zahrnie príjmy a výdavky vo výške zodpovedajúcej jeho spoluvlastníckemu podielu, t. j. príjmy vo výške 30 000 eur (polovica zo sumy 60 000 eur) a výdavky vo výške 22 000 eur (polovica zo sumy 44 000 eur).
https://byvanie.pravda.sk/dom-a-byt/clanok/500018-co-potrebujete-vediet-o-dani-z-predaja-nehnutelnosti/
misoft
17.08.19,15:01
Juraj.... pozor! Bola JEDNA parcela a mala TROCH spoluvlastníkov. Teraz sú to TRI parcely a každá má JEDNÉHO vlastníka.
Nepleť sem do toho nejaké dedičstvo. Si trochu mimo.
A áno predával som, i daroval som. Za rodičov predával pozemok a za seba daroval pozemok (tu som opísal anabázu na KÚ - 427 dní nečinnosti........)
buchač
17.08.19,15:03
...a ako znie odpoveď ???
Žabinka
17.08.19,15:11
jurko, jurko, dnes nemáš asi svoj dobrý deň.. ešte raz si priložený link prečítaj s porozumením, a zistíš..
buchač
17.08.19,15:27
Ale mám a vcelku vydarený...palce v poriadku. ;) :D
No schválne CITUJ z linku.

Ja len zopakujem, že som pred časom riešil to isté a žiadne dane som neplatil.
buchač
17.08.19,15:43
Dedičstvo alebo iné oné...osobne si myslím, že ide o vlastníctvo v dlžke 5 rokov, v tom je pointa.
ivka70
17.08.19,17:37
To, ze si neplatil este neznamena, ze si platit nemal. Zavisi ako bolo podane DP, ci vobec bolo.... Lebo jedna vec je neplatit, lebo nie si povinny podat DP, ina neplatiti, lebo som DP nepodal ci podal s mylnymi udajmi a uplne ina, ak som DP podal spravne, ale danova povinnost nevznikla.
marjankaj
17.08.19,17:40
A čo keby si sa pozrel do katastra? Tam je predsa uvedené, kedy si sa stal vlastníkom tej parcely.
buchač
17.08.19,18:27
Prečo by som dávať daňové, ak som nemusel ???

Veď ma presvedčte o opaku...ten link z finančnej správy je písaný proste neurčito. Veď toto je strašná hlúposť :

" ? Podľa nášho názoru sa už jedná o nové nadobudnutie pozemkov, nakoľko došlo k zániku pôvodnej parcely a k vzniku nových parciel s novými parcelnými číslami a došlo aj k novému nadobudnutiu týchto pozemkov vkladom do katastra nehnuteľností. "

Vezmime príklad.
Sú dvaja majitelia záhrady. Na jednej strane je postavená chata. Majitelia sa dohodnú tak, že jeden vezme polovicu aj s chatou a druhý prázdny pozemok. Samozrejme, že sa finančne vyrovnajú.
Ten vlastník, ktorý získal aj chatu (vyplatil druhého spoluvlastníka), po 2-3 rokoch ten svoj pozemok aj s chatou ide predať.
Keďže boli urobené nové LV, tak by mal zaplatiť nekresťanské dane ????????
marjankaj
17.08.19,18:33
juraj prečo nekresťanské? veď daň bude platiť z predajnej ceny mínus nákupná cena. Teda ak na tom zarobí, tak z rozdielu. Za predpokladu, že to má vydokladované.
buchač
17.08.19,18:42
marjankaj
17.08.19,19:06
Trochu zložitý príklad. Ale existuje aj §8/5b, kde sa píše aj o výdavkoch. A tie sú rovnaké ako príjmy. Teda je povinnosť podať daňové priznanie ale daňová povinnosť vyjde nula euri.
marjankaj
17.08.19,19:21
Juraj ani Kiska neplatil dane a potom doplatil aj s tringeltom.
buchač
17.08.19,19:29
No neverím...pekne, kam sme sa dostali...porovnávať ma s Kiskom. ;)
marjankaj
17.08.19,19:58
Ja ťa neporovnávam. To je iba odstrašujúci príklad pre tých čo nemajú imunitu.:---
misoft
18.08.19,15:22
Pointa je v tom - že vlastníctvo platilo na CELÚ parcelu - mal len podiel. Ale úradným rozdelením vznikli TRI NOVÉ parcely - a teda pôvodná doba vlastníctva je ta tam - v pérdeli.
Ja57
18.08.19,17:04
Spoluvlastníkom parcely v 1/3 som bol od roku 1981 a po rozdelení parcely na 3 rovnaké časti som sa stal vlastníkom 1 časti v celosti 14.08.2019. Tak je to zapísané na katastri.
Ja57
18.08.19,17:15
Srandu si nerobím a myslel som to tak, že či má zmena vyrovnanie podielov vplyv na dĺžku vlastníctva parcely. Vyrovnaním podielov sa vlastne len upresnil môj vlastnícky podiel na danej parcele a tú som vlastnil v spoluvlastníctve od roku 1981-takže viac ako 5 rokov.
buchač
18.08.19,17:24
Šak ja netvrdím opak.
Na rozdiel od žabik, kde v linku nie je jasná odpoveď ohľadom príjmu z predaj (ale o zápise do KN), tam je len nejaké to konštatovanie.
...ja tvrdím a dokladám jasnú odpoveď, viď :

Príjem dosiahnutý na základe dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je zdaniteľným príjmom. Takýto príjem je príjmom z predaja nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP, ak nie sú splnené podmienky oslobodenia podľa § 9 ods. 1 ZDP.

AK na základe DOHODY podielových vlastníkov DOŠLO IBA K ROZDELENIU nehnuteľnosti medzi podielových spoluvlastníkov podľa ich podielov, NEJDE O NOVÉ NADOBUDNUTIE nehnuteľnosti na účely posúdenia podmienok oslobodenia podľa § 9 ods. 1 písm. a) ZDP. Uvedené platí len za predpokladu, že nenadobudli väčší podiel na nehnuteľnosti, ako mali predtým.
https://podpora.financnasprava.sk/940241-Pr%C3%ADjem-plyn%C3%BAci-z-dohody-o-vyporiadan%C3%AD-podielov%C3%A9ho-spoluvlastn%C3%ADctva
Žabinka
18.08.19,18:35
môj názor.. v tvojom linku ide o to, že sa zmenili spoluvlastnícke podiely z 1/8 pre každého na 1/2, ale ide stále o tú istú nehnuteľnosť, zmenou veľkosti podielov nevznikla nová nehnuteľnosť.. na rozdiel od môjho linku, kde sa píše, že rozdelením nehnuteľnosti vznikli 3 nové nehnuteľnosti, každá s novým vlastným LV.. nevidíš ten rozdiel? zrozumiteľnejšie to už neviem napísať..
buchač
18.08.19,18:57
Ešte stále som sa ale nedozvedel odpoveď.
KDE je v tvojom linku - v odpovedi od finančákov - spomenuté niečo o platení daní ?????

Nové nadobudnutie ? Veď dobre.
Takže sa rozdelila nehnuteľnosť a boli udelené nové listy vlastníctva....ergo by mali po predaji platiť dane ?
To musel byť riadny chuj, čo také niečo navrhol a schválil.
Upečie sa celý chlieb..keď sa rozreže, tak jedáci jedia z iného pecňa ?

Ale na druhej strane ?
Na Slovensku je tých íčovín teda dosť...a ani sami úradníci nevedia, čo majú robiť.
Žabinka
18.08.19,20:06
odpoveď je:.... za deň nadobudnutia novovzniknutých pozemkov sa považuje deň právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu nových pozemkov do katastra nehnuteľností..
zadávateľ píše:... Teraz sme si záhradu rozdelili na základe dohody o vyporiadaní spoluvlastníckych podielov na rovnaké časti-GP sú vytvorené 3 nové parcely.. a vlastníkom mojej časti som sa stal až tento rok..
takže nie je vlastníkom 5 rokov a oslobodenie pri predaji sa ho netýka..
a či je to spravodlivé, čo sa týka platenia dane, to my dvaja nevyriešime