Gabriela Horváthová
31.08.06,20:55
Manžel ako živnostník prenajíma stroje a na nich pracuje. Tie stroje nemá doma. Chcem sa spýtať, že v takom prípade ak je sídlo firmy v rodinnom dome ale on tam nerobí. Ako by ste to vyriešili?

Ďakujem.
gigi
Danila
31.08.06,21:10
Skús trochu zrozumiteľnejšie formulovať Tvoje zadanie. Komu prenajíma, čo na nich robí on, kde na nich robí a prečo má sídlo firmy doma, keď tam nerobí. Potom Ti poradíme.
Gabriela Horváthová
01.09.06,09:27
Manžel otvoril s.r.o., (kde je sám zamestnancom) a sídlo firmy sme dal našu adresu (rodinný dom) ale zatiaľ nemá dielňu. Prenajíma len stroje u jednej firmy aby vedel robiť, nie dielňu. Nájomnú zmluvu má.
Ďakujem.
gigi
Paula
01.09.06,09:48
Na základe zmluvy o prenájme si budete účtovať prenájom strojov do nákladov. Sídlo vašej firmy (adresa) túto skutočnosť neovplyvňuje.

Náklad budeš účtovať na základe faktúr od prenajímateľa, resp. interným zápisom na základe zmluvy.
Danila
01.09.06,10:46
Čo sa týka Tvojej otázky sídla spoločnosti, uvádzaš, že je to adresa trvalého bydliska. Je to adresa zapísaná v obchodnom registri, uvedená v spoločenskej zmluve. To je tiež sídlo, kde by mal manžel podnikať. V prípade, že by musel podnikať v iných priestoroch, napríklad v prenájme, musel by zmeniť sídlo spoločnosti.
Paula
01.09.06,11:46
To je tiež sídlo, kde by mal manžel podnikať. V prípade, že by musel podnikať v iných priestoroch, napríklad v prenájme, musel by zmeniť sídlo spoločnosti.

To ma zaujíma......lebo on si neprenajíma priestor, iba stroje. Aspoň tak som pochopila zadávateľku témy.
KEJKA
01.09.06,12:03
Čo sa týka Tvojej otázky sídla spoločnosti, uvádzaš, že je to adresa trvalého bydliska. Je to adresa zapísaná v obchodnom registri, uvedená v spoločenskej zmluve. To je tiež sídlo, kde by mal manžel podnikať. V prípade, že by musel podnikať v iných priestoroch, napríklad v prenájme, musel by zmeniť sídlo spoločnosti.
nemusí automaticky meniť sídlo. Stači to evidovať interne ako prevádzku.

k otázke, že prenajíma iba stroje :
Ak prenajíma stroje, ktoré sú v iných priestoroch, tak je to skrytý prenájom priestorov, ved stroje sú niekde umiestnené. Len v zmluve je to tak pomenované, akoby išlo iby o nájom strojov.
Zita5
01.09.06,12:13
Podľa môjho názoru ak prenajíma stroje a tieto sa nachádzajú v inom priestore a v tomto priestore sú aj nainštalované , tak by mala byť zmluva o prenájme strojov a o prenájme príslušného priestoru , na ktorom sú stroje umiestnené .

Neviem o aké stroje sa jedná .....ale tu môže byť reč potom aj o spotrebe energie ....a podobne .Tu nie je o čom uvažovať , jedným slovom je to prevádzka , ktorá doposiaľ možno nie je ohlásená .A toto treba dať do poriadku .

Považovala by som tom za zriadenú prevádzku s.r.o. a tým by som sídlo f. nemenila, len ohlásila zriadenie prevádzky na inej adrese ako je sídlo .Na ŽÚ pri ohlásení prevádzky treba predložiť nájomnú zmluvu priestorov.
Gabriela Horváthová
01.09.06,12:13
On iba stroje prenajíma na tom pracuje, doma vlastne nemá nič. Zatiaľ nemáme peniaze na dielňu. A teraz neviem, treba to nahlásiť na MNV u správce dane z nehnuteľnosti, že má sídlo v rodinnom dome? Tak by sme dali do jednej miestnosti počítač, že tam má kanceláriu a z toho platiť daň. A ukázať nájomnú zmluvu na stroje. Alebo ako? Lebo on je zamestnancom myslím si, že kontrolovať budú, že kde pracuje? Som z toho úplne mimo ako to riešiť aby to bolo správne.
Ďakujem gigi
Zita5
01.09.06,12:21
On iba stroje prenajíma na tom pracuje, doma vlastne nemá nič. Zatiaľ nemáme peniaze na dielňu. A teraz neviem, treba to nahlásiť na MNV u správce dane z nehnuteľnosti, že má sídlo v rodinnom dome? Tak by sme dali do jednej miestnosti počítač, že tam má kanceláriu a z toho platiť daň. A ukázať nájomnú zmluvu na stroje. Alebo ako? Lebo on je zamestnancom myslím si, že kontrolovať budú, že kde pracuje? Som z toho úplne mimo ako to riešiť aby to bolo správne.
Ďakujem gigi


Môžem sa spýtať ....kde sa nachádzajú tie stroje ? Ak nie v sídle ?Čo to nesprávne chápem on si prenajíma stroj na ktorom pracuje , nie ?
Gabriela Horváthová
01.09.06,12:35
Stroje sú na SOU (učilište). V sídle nemá nič, to je rodinný dom.
gigi
duficek
01.09.06,12:35
ja som z tejto popletenej temy pochopil toto:
manzel je zivnostnik a zrazu zamestnanec vlastnej sro...
manzel si prenajima od niekoho tretieho stroje, s ktorymi potom vykonava objednanu pracu.

dostane objednavku od firmy XX na vykopanie jamy pre zumpu. pride do firmy XY a prenajme si bager, s nim vykope pre firmu XX tu jamu a bager zase vrati. firma XY mu posle fakturu na uhradenie, on firme XX posle svoju fakturu na uhradenie.
Zita5
01.09.06,12:44
Stroje sú na SOU (učilište). V sídle nemá nič, to je rodinný dom.
gigiSOU robí manželovi sponzora/okrem strojov/ ...inak to nevidím a nie je mi jasné ...na základe informácii čo by ste chceli riešiť ....je to veľmi domotané .
Ja som svoj názor už napísala , a teraz to čo ste doplnili .....mi pripadá , že školstvo sponzoruje Vášho manžela resp. s.r.o..Alebo, treba si to ešte raz pekne zosúladiť a položiť otázku vyčerpávajúcim spôsobom .
Danila
01.09.06,12:49
Ja si myslím, že manžel jednoducho začal podnikať, založil s.r.o., nad sídlom neuvažoval z hľadiska prevádzkovania podniku, a doťahuje právne to, čo nebolo dotiahnuté do zápisu do OR. Mám za to, že v tomto prípade bude prichádzať do úvahy zabezpečenia sídla spoločnosti formou nájomnej zmluvy,
pokiaľ bude svoju činnosť vykonávať mimo adresy trvalého bydliska, a potom je jednoduchšie zmeniť sídlo firmy, alebo jednoducho bude vykonávať túto činnosť doma, v prípade že si to bude vedieť zariadiť priestorovo a platí súčasný stav. Ak vezmeme do úvahy, že obchodný zákonník prevádzkareň definuje ako priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť / dielňa, sklad a pod./, táto musí byť označená obchodným menom spoločnosti a zapísaná v obchodnom registri.
Zita5
01.09.06,12:54
ja som z tejto popletenej temy pochopil toto:
manzel je zivnostnik a zrazu zamestnanec vlastnej sro...
manzel si prenajima od niekoho tretieho stroje, s ktorymi potom vykonava objednanu pracu.

dostane objednavku od firmy XX na vykopanie jamy pre zumpu. pride do firmy XY a prenajme si bager, s nim vykope pre firmu XX tu jamu a bager zase vrati. firma XY mu posle fakturu na uhradenie, on firme XX posle svoju fakturu na uhradenie.


V tomto prípade je jasné že sa jedná o báger/každý deň može pracovať na inom mieste/ .......ale doteraz sme sa nedočítali , že o aké stroje sa jedná ....či sú pevne zabudované alebo prenosné pracovné stroje ........

Vidím že sa snažíme všetci pomôcť ......ale nejako tu chýba definovateľnosť problému .

Vieme to že stroje sa nachádzajú na SOU.
Danila
01.09.06,14:42
V tomto prípade je jasné že sa jedná o báger/každý deň može pracovať na inom mieste/ .......ale doteraz sme sa nedočítali , že o aké stroje sa jedná ....či sú pevne zabudované alebo prenosné pracovné stroje ........

Vidím že sa snažíme všetci pomôcť ......ale nejako tu chýba definovateľnosť problému .

Vieme to že stroje sa nachádzajú na SOU.Zitka, zadávateľke teda doporučíme, aby podrobne preštudovala spoločenskú zmluvu. Tá musí byť jasná a zrozumiteľná. Inak by bola neplatná. Sídlo už poznáme. Zaujímala by ma hlavne ďalšia povinná náležitosť zmluvy - predmet podnikania /činnosti/, najmä, či vyhovuje zásadám určitosti, pravdivosti a legálnosti. Lebo doteraz sa mi to javí ako prinajmenšom neštandardná s.r.o.
Orsz
01.09.06,15:07
Zitka, zadávateľke teda doporučíme, aby podrobne preštudovala spoločenskú zmluvu. Tá musí byť jasná a zrozumiteľná. Inak by bola neplatná. Sídlo už poznáme. Zaujímala by ma hlavne ďalšia povinná náležitosť zmluvy - predmet podnikania /činnosti/, najmä, či vyhovuje zásadám určitosti, pravdivosti a legálnosti. Lebo doteraz sa mi to javí ako prinajmenšom neštandardná s.r.o.
Danila, chcem len podotknúť k tvojmu apelovaniu na zmenu sídla, to že nevykonáva činnosť doma, teda v mieste sídla, ale inde, mu nedáva podmienku na jeho zmenu. Stačí zriadiť prevádzku. Ako to napísala Zita.
Tento prípad je naozaj veľmi popletený. Stále nie je jasné, čo je ten kameň úrazu. Podľa mňa tie stroje, ktoré má v prenájme a dokonca to vyzerá tak, že tieto stroje používa v mieste prenajímateľa (akoby bol problém ich rozmiestňovať), mala by byť v prenájme aj tá dielňa, keďže nemá zriadenú svoju vlastnú dieňu v sídle-v roinnnom dome. Naozaj v prípade nielen dańovej ale aj živnostenskej kontroly ich bude zaujímať miesto výkonu - keď povie, že činnosť vykonáva v mieste, kde mu prenajímajú stroje, bude problém na oboch stranách - na jednej, že nemá zriadenú prevádzku, na druhej že nefakturuje nájom miestnosti použitia strojov. No je tu kopec dohadov. Gabriela, upresni o aké stroje sa jedná, aby sme vedeli, či si ich mažel berie so sebou, čo asi nie, a akú činnosť vykonáva, inak sa budeme točiť dokola.
Zita5
01.09.06,18:21
Zitka, zadávateľke teda doporučíme, aby podrobne preštudovala spoločenskú zmluvu. Tá musí byť jasná a zrozumiteľná. Inak by bola neplatná. Sídlo už poznáme. Zaujímala by ma hlavne ďalšia povinná náležitosť zmluvy - predmet podnikania /činnosti/, najmä, či vyhovuje zásadám určitosti, pravdivosti a legálnosti. Lebo doteraz sa mi to javí ako prinajmenšom neštandardná s.r.o.


Danilka , ja si myslím že so sídlom spoločnosti nie je problém , aspoň ja to tak chápem .;) Zadávateľka potrebuje poriešiť skutočnosti ohľadne prenájmu strojov .Ale vzhľadom k tomu , že nie sú nám jasné niektoré dôležité údaje ....tak s tým nepohneme i napriek veľkej našej snahe jej pomôcť .Lebo toto sú len naše dohady a úvahy .:)
Manual
01.09.06,18:41
Stroje sú na SOU (učilište). V sídle nemá nič, to je rodinný dom.
gigi
Gabika v prvom rade napíš aké sú to stroje čo si prenajíma. Či sú to stroje, ktoré nie sú prenosné a musí manžel na nich pracovať v miestnosti=dielni. A čo tvoj manžel vlastne robí uveď popis práce, vyrobí niečo a potom to niekde montuje alebo výrobok predáva ?
Ak sú to stroje ako náradie: vrtačky, motor. píla ručná a podobne, ktoré si nosí k zákazníkovi, tak to je zasa iné.
Toto tu uveď a dostane sa ti odpovede akú potrebuješ
Pekný večer...:)
Danila
01.09.06,18:43
Danila, chcem len podotknúť k tvojmu apelovaniu na zmenu sídla, to že nevykonáva činnosť doma, teda v mieste sídla, ale inde, mu nedáva podmienku na jeho zmenu. Stačí zriadiť prevádzku. Ako to napísala Zita.
Tento prípad je naozaj veľmi popletený. Stále nie je jasné, čo je ten kameň úrazu. Podľa mňa tie stroje, ktoré má v prenájme a dokonca to vyzerá tak, že tieto stroje používa v mieste prenajímateľa (akoby bol problém ich rozmiestňovať), mala by byť v prenájme aj tá dielňa, keďže nemá zriadenú svoju vlastnú dieňu v sídle-v roinnnom dome. Naozaj v prípade nielen dańovej ale aj živnostenskej kontroly ich bude zaujímať miesto výkonu - keď povie, že činnosť vykonáva v mieste, kde mu prenajímajú stroje, bude problém na oboch stranách - na jednej, že nemá zriadenú prevádzku, na druhej že nefakturuje nájom miestnosti použitia strojov. No je tu kopec dohadov. Gabriela, upresni o aké stroje sa jedná, aby sme vedeli, či si ich mažel berie so sebou, čo asi nie, a akú činnosť vykonáva, inak sa budeme točiť dokola.Nesnažím sa na nič apelovať. Možno mám len odlišný názor na obligatórnu náležitosť spoločenskej zmluvy - sídlo spoločnosti
. Sídlo spoločnosti sa musí zhodovať s miestom jej podnikania. Mám zato, že práve táto otázka je pre zadávateľku prioritná.
M0NIKA
04.04.08,15:05
K tejto problematike som včera dostala otázku, na ktorú neviem jednoznačne odpovedať:
SZČO mala trvalý pobyt v Ba. Už takmer pol roka má trvalý pobyt mimo Bratislavu, ale zmenu úradom neohlásila (neriešim prečo :().
V obci nového bydliska má - dá sa to nazvať prevádzkou...
Teraz by chcela účtovať o aute - súkromnom, ale toto má ŠPZ podľa nového bydliska.

Takže moja otázka:
komu podať oznámenie o DzMV? Bratislave - lebo tam má pred úradmi stále TP (ale so ŠPZ nie bratislavskou), alebo v novom mieste TP - kde im to nič nepovie, lebo takého daňovníka tam neevidujú?

Uvažuje o oficiálnom zriadení prevádzky v mieste terajšieho TP.

Prosím, vie mi k tomu niekto niečo rozumné poradiť? Ak sa dá tak okrem ohládenia zmeny TP, lebo do toho sa jej veľmi nechce....

Vopred vďaka za pomoc.
Zita5
04.04.08,15:29
K tejto problematike som včera dostala otázku, na ktorú neviem jednoznačne odpovedať:
SZČO mala trvalý pobyt v Ba. Už takmer pol roka má trvalý pobyt mimo Bratislavu, ale zmenu úradom neohlásila (neriešim prečo :().
V obci nového bydliska má - dá sa to nazvať prevádzkou...
Teraz by chcela účtovať o aute - súkromnom, ale toto má ŠPZ podľa nového bydliska.

Takže moja otázka:
komu podať oznámenie o DzMV? Bratislave - lebo tam má pred úradmi stále TP (ale so ŠPZ nie bratislavskou), alebo v novom mieste TP - kde im to nič nepovie, lebo takého daňovníka tam neevidujú?

Uvažuje o oficiálnom zriadení prevádzky v mieste terajšieho TP.

Prosím, vie mi k tomu niekto niečo rozumné poradiť? Ak sa dá tak okrem ohládenia zmeny TP, lebo do toho sa jej veľmi nechce....

Vopred vďaka za pomoc.

Prikladám zákon a dávam do pozornosti § 90
http://www.porada.sk/578455-post27.html

Doporučujem aby si dal daňovník do súladu svoje povinnosti v súlade so
Živnostenským zákonom a Zákonom o správe daní a poplatkov § 31 .
Zita5
04.04.08,15:36
Dopľňam znenie Živnostenského zákona

§ 49
Zmeny údajov uvedených v ohlásení
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16919-zivnostensky-zakon-od-1-1-2008-a.html#hore)

(1) Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak tento zákon neustanovuje inak. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.

(2) Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo podľa okolností prípadu rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti, alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na živnostenskom liste.
(3) Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska.


Takže neoplatí sa živnostníkovi konať tak , ako koná , lebo môže dostať pokutu , čo už si myslím , že aj ho neminie .
M0NIKA
04.04.08,15:54
Práve som sa s ním bavila a presvedčila som ho (dúfam), že prehlási pobyt aj ŠPZ späť do Bratislavy a ohlási prevádzku.
Takže auto prihlási na DÚ Ba a na živnostenskom úrade ohlási prevádzku, dobre hovorím?

Veľká vďaka za pomoc.
Zita5
04.04.08,18:54
Práve som sa s ním bavila a presvedčila som ho (dúfam), že prehlási pobyt aj ŠPZ späť do Bratislavy a ohlási prevádzku.
Takže auto prihlási na DÚ Ba a na živnostenskom úrade ohlási prevádzku, dobre hovorím?

Veľká vďaka za pomoc.

Ja tomu nerozumiem , teraz zasa chce prehlásiť naspäť trvalý pobyt ?
M0NIKA
08.04.08,10:19
Ja tomu nerozumiem , teraz zasa chce prehlásiť naspäť trvalý pobyt ?

Áno, lebo je to pre neho najvýhodnejšie. V podstate je striedavo tu aj tam, takže je doma "všade".

Ja to neriešim - nemal čas na pokec predtým ako sa prehlásil, teraz si narobil starosti navyše....