kuko323
19.08.19,09:17
Prijali sme zamestnanca na všeobecný zástup PN, pretože sme ich mali veľmi veľa krátkodobých. Teraz je ten zamestnanec PN a posledná PN nám končí dnešným dňom. Môžem s ním ukončiť PP k dnešnému dňu keď je na PN? Ďakujem
Tweety
19.08.19,07:21
AK doba určitá pominula, už nikoho nezastupuje, tak PP skončí dobou určitou. Tá sa končí bez ohľadu na DPN zamestnanca. Treba sa pozrieť do PZ ako je definovaná doba určitá.
kuko323
19.08.19,07:25
Ďakujem.