Cigi
19.08.19,13:53
Dobrý deň,
chcel by som sa informovať ohľadom reklamácie zábradlia v obytnom dome /bytovka/. Zábradlie nespĺňa normu STN. Je zhotovené z vodorovne situovaných kovových tyčí, spojených šróbami. Niektoré z nich praskajú a povoľujú sa. Dokonca sa jedna z častí uvoľnila a zábradlie sa "Otvorilo". Hrozí tým nebezpečenstvo úrazu. Krátko po nasťahovaní 12/2018 som túto závadu nahlásil zhotoviteľovi, prišli ju opraviť, no závady sa opakujú. Zábradlie je pripevnené z vonkajšej strany a je odsadené od podlahy - je veľká medzera medzi najspodnejšou časťou. Túto závadu zhotoviteľ prisľúbil opraviť - vyplnením medzery. Po niekoľkých telefonických rozhovoroch a prísľuboch nápravy sa tak doteraz nestalo.
Preto by som sa chcel informovať - ako postupovať oficiálnou cestou
Ďakujem, pekný deň
Chobot
19.08.19,13:58
Oficiálnou cestou to treba riešiť cez správcu bytového domu. Buď to reklamovať, alebo objednať u iného dodávateľa opravu či výmenu zábradlia. Predtým to ale treba dohodnúť na schôdzi vlastníkov.
misoft
19.08.19,15:58
Ja by som ešte odporúčal - najmä ak je spôsob konštrukcie zábradlia a jeho uchytenia podozrivý - zohnať odborného znalca z odboru stavebníctva. I stavby a ich príslušenstvo sa musí riadiť normami. Dokonca i zábradlie balkóna má normy, čo sa týka výšky, medzier v zábradlí, spôsobu uchytenia v konštrukcii stavby.
V prípade, ak by toto zábradlie čo i len v jednom bode nevyhovovalo - samotný správca by mal iniciovať kompletnú výmenu a to na náklady zhotoviteľa - porušenie noriem je aj porušením zákona.