nada2012
20.08.19,12:21
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné využiť príspevok na rekreáciu aj na pokrytie denného tábora pre dieťa, ktoré ukončilo predškolskú prípravu a bude od septembra 2019 prvákom. Rodič, spĺňa všetky podmienky na využite príspevku. Ďakujem.
Mila123
20.08.19,10:30
podľa § 152a ZP, ods. 4, pís d to nepôjde, dieťa ešte nenavštevuje ZŠ (to je podmienkou)

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti