baculacik
20.08.19,21:29
Vystavujem faktúru do ČR za dodanie výrobkov a zároveň za dopravu do ČR. Uvádzam na faktúre záverečný text za výrobky ako za tovar "Dodanie tovaru oslobodené od dane" a zároveň uvediem text za službu - Dodanie služby podlieha prenosu daňovej povinnosti? Je to takto správne?
KloferHladny
21.08.19,09:18
Ide o oslobodenú dodávku podľa § 43. Podľa § 74 odst. 1 h. faktúra musí obsahovať: "uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,
baculacik
21.08.19,18:14
a keď je na faktúre aj služba? alebo sa táto slovná informácia vzťahuje na obe položky čiže na výrobky aj službu?