sona 33
22.08.19,08:36
Poprosím o radu. Servis klimatizácii spadá pod prenos daňovej povinnosti? Dodávateľ aj odberateľ sú platcovia DPH.
mondes
22.08.19,08:03
Tu sú činnosti, ktoré nepatria do sekcie F a je tam aj oprava klimatizácii. Takže faktúrovať budete s DPH.

Stavebné činnosti, ktoré nepatria do klasifikácie F


Dodávka vody do bazénov
Odvoz stavebných odpadov a sutín
Pravidelná údržba ciest – posyp štrkom, soľou
Revízie výťahov, komínov, hasiacich prístrojov
Geodetické práce
Odstraňovanie snehu
Záhradkárske práce
Výmena žiaroviek v budove
Projektová dokumentácia
Znalecké posudky na statiku
Opravy kotlov, čerpadiel
Stavba predajných stánkov
Opravy klimatizačných zariadení a iné…
sona 33
22.08.19,11:25
Práve že som v Prehľade činností našla že oprava a servis klimatizačnej jednotky patrí do F 43. Poprosím Vás o info odkiaľ mate ze nepatrí s faktúruje sa s DPH?
misoft
22.08.19,14:24
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/priloha-stavby-a-stavebne-prace-zaradene-do-sekcie-f-klasifikacie-produktov.htm
pozri sa, čo všetko PATRÍ do F43....
Opravy, servis tam nie sú. Len inštalácia a montáž.
43.22.1
Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie, výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení
43.22.12
Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení
A je rozdiel medzi inštaláciou (montážou) a servisom (údržbou, opravou).
Kristina27
23.08.19,07:41
Ak ide o servis - prehliadku, revíziu, vyskúšanie, kontrolu funkčnosti, prečistenie, potom táto činnosť nie je zaradená do sekcie F.
Ale všetky príslušné opravy a údržby zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou budovy (pevne pripojené k stavbe) a svojim charakterom predstavujú stavebné a montážne práce uvedené v divíziách 41-43 a slúžia na zabezpečenie chodu a prevádzky vykurovania, chladenia a vzduchotechniky stavby resp. budovy sa považujú za stavebné a montážne práce s prenosom DP v zmysle § 69 ods. 12 písm. j).
Toto sme riešili aj my pri opravách vykurovacích telies a postupujeme takto. Samozrejme netýka sa to, ak je toto zariadenie súčasťou výrobného procesu (priemyselné).
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2019/2019.05.29_CPA.pdf
pozri r. 190