verne
22.08.19,10:53
Urbár zasiela SPF od tohto roka finančnú čiastku pripadajúcu na jeden podiel / ha. Zasiela to za všetkých neprededených po 3 rokoch, alebo aj dlhšie ? Do toho sa majú započítať aj zomrelé osoby neprededené ? Ako postupovať keď po 2 rokoch niekto prededí čo v takom prípade ak bude žiadať peniaze naspäť ?
Vlani zomrel podielnik jeho podiel nebol prededený ale sme ho odslali SPF teraz sa prihlásil dedič o navrátenie finančných prostriedkov, aký je postup, požiada SPF o vrátenie prostriedkov za rok 2018 a spoločenstvo mu vyplatí spätne za 2 roky ?
a_je_to
30.08.19,21:01
Na túto otázku veru nemám jednoduchú odpoveď. Skôr komplikovanú tak, ako je komplikované vykazovanie podielu za 2018. Ani neviem, z ktorého konca začať odpovedať. Po novelizácii zákona 97/2013 Z.z. sme my, spätne od nového roka zaviedli šiestich nových členov. SPF – poľnohospodárska bez nároku, SPF poľnohospodárska s nárokom. Lesy SR lesná bez nároku, Lesy SR lesná s nárokom. Všetko za podiely SR. Ďalšie dve, SPF za podiely neznámych vlastníkov a Lesy za podiely neznámych vlastníkov. Tam sme vyčíslili hospodárske výsledky. Tie bez nároku sú výnosy, z ktorých nájomné náš nájomca odvádza priamo Lesom a SPF. Ide o nájomné za revíry a od RD za pôdu. Keďže nájomné dostali priamo, nemajú nárok ešte aj na podiel z toho, čo dostal urbár znížené priamo. Z tých s nárokom, sme za poľnohospodársku vykázali stratu. Takže SPF sme napísali, že nedostanú nič, navyše, že o polovicou straty znížime ďalšie nároky v budúcich rokoch. Lesom sme oznámili dosiahnutý HV z tej SR s nárokom, ktorý sme znížili o polovicu. Lebo zákon nadobudol účinnosť až od 1.7.2018, za prvý polrok sme si ponechali. Požiadali sme o číslo účtu, na ktoré im to máme poukázať. Ale už 3 mesiace nám ho neposlali. Podiely neznámych vlastníkov sme listom odmietli poukázať aj SPF, aj Lesom SR. S tým, že ich spravujeme my, nie SPF a Lesy SR, lebo hospodárime sami a podiely neznámych vlastníkov ukladáme do depozitu od vzniku spoločenstva v r.1994, nedelíme ich medzi živých. Keď niekto prededí podiely neznámeho, dostane peniaze od r. 1994. Toto považujeme za správu, nie to, čo robí SPF. Tak isto sme na to doposiaľ, už 3 mesiace nedostali žiadnu odpoveď. Asi sú z toho úplne vedľa. Neznámy vlastník je ten, kto nemá pri mene bydlisko, rodné číslo a dátum úmrtia. Tí, čo ho majú, nemožno považovať za neznámych, iba za mŕtvych a neprededených. Ale KN ich vykazuje ako neznámych a SPF by chcel za nich podiely. Veľké guľové ... nedostanú nič ! Zatiaľ iba toľko, nemáme spätnú odozvu už 3 mesiace.
Takže žiadne 3 roky, na ktoré sa pýtaš, iba polovicu z 2018. Ostatné som zodpovedal v texte, dúfam všetko. Skúste to pýtať späť, ale neviem, čo všetko budú chcieť a či vôbec to vrátia. My sme si už od začiatku povedali, že v tejto otázke netreba byť príliš usilovný s posielaním peňazí.