magda11
22.08.19,12:39
Tweety
22.08.19,12:43
Treba mať doklad o odovzdaní, prevzatí vyplatnej pásky.