miruka
22.08.19,19:59
Máme dohodára ktorý ide na 1 týždeň vykonávať prácu do nemecka na stavbu ako zvárač. Chcem sa opýtať, že aké poistenie mu mám uzatvoriť pre prípad keby sa niečo stalo /úraz atď/ Ďakujem.
42Beata
19.12.19,10:37
Nešpecifikovali ste nám Vášho"dohodára". Máte s nim uzatvorenú dohoduu o vykonaní práce, ako príležitostnej činnosti alebo práci s konečným výsledkom;činnosti či dohodu o pracovnej činnosti, za tých istých podmienok ako pri doode o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študentov? Sú uzatvárané na určitú dobu, maxim. na 12 mesiacov. Štandardne sa nepoisťujú dohodári,. Odporúčam Vám obrátiť sa na poisťovňu.
Chobot
19.12.19,11:48
Najlepšie je uzatvoriť klasické cestovné poistenie.

Ak je to dohodár, má v zmluve uvedené, že bude vysielaný na pracovné cesty a patria mu náhrady ako riadnemu zamestnancovi?
Jana Motyčková
19.12.19,13:32
hlavne treba vybaviť v SP vyslanie (formulár A1) a pravdepodobne bude ho treba aj niekde v Nemecku prihlásit.
Chobot
19.12.19,13:59
Podľa mňa to netreba až takto komplikovať. Však tam ide na pracovnú cestu a iba na 1 týždeň. Ani zamestnanci keď idú do zahraničia na pracovnú cestu, tak ich netreba v zahraničí prihlásiť.

Nepredpokladám, že by na ten týždeň uzatváral s nemeckým zamestnávateľom nejakú pracovnú zmluvu. Predpokladám, že do zahraničia pôjde pracovať na základe dohody, ktorú má uzatvorenú so slovenským zamestnávateľom.

Ale ak chcú, tak to možné je, aj pre krátkodobý výkon práce. Ale v otázke išlo hlavne o zdravotné poistenie.
Jana Motyčková
19.12.19,14:11
veď nejde o to aby s nemeckým zamestnávateľom uzatváral zmluvu . Ale ide o výkon práce na území iného štátu zrejme na nejakú zákazku, Sú zákonné povinnosti, U nás A1 treba určite. V Nemecku nahlasovanie veľmi pravdepodobne tiež. Ak dôjde k pracovnému úrazu alebo dákej kontrole v SRN, budú mať prúser.
miruka
05.01.20,14:34
Je to už doriešené. Ďakujem.