Silvia P
23.08.19,13:18
ahojte... viete mi poradit? S. r. o. registrovana na DPH podľa §7. Z Čiech má faktúru za dodávku a montáž bezpečnostných dverí bez DPH s poznámkou "oslobodené od DPH". Miesto dodania je SR. Majú odviest z toho DPH či nie?
mondes
23.08.19,12:32
Keďže sa jedná o práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na SK a tak, ako píšete, miesto dodania je v SR, preto slovenská s.r.o. je povinná odviesť DPH. Nárok na odpočítanie DPH jej nevzniká, nakoľko je registrovaná podľa § 7 a nie 4. Viď § 7a zákona o DPH:


(1)
Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.
(2)
Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.