Maria129
25.08.19,13:50
Ahojte. Známi chce ukoncit pracovny pomer. Ale najpev chce ist na PN a pocas PN podat vypoved. Rata sa výpovedná doba aj pocas pn alebo po ukončeni Pn. Ďakujem.
ivka70
25.08.19,13:45
Rata sa aj pocas PN, od nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede zamestnavatelovi, ak dava vypoved zamestnanec.
veronikasad
25.08.19,15:39
Pokial dava vypoved zamestnanec, moze podat vypoved aj pocas PN.vypovedna doba začína plynúť od nasledujúceho kal.mesiaca a trva sj pocas PN
jslancik
25.08.19,15:51
tvoja otázka je v príkrom rozpore s kódexom porady. na PN sa nechodí, pretože sa CHCE, ale pretože je to nutné zo zdravotného hľadiska. očividne chce niekto so zamestnávateľom vybabrať.