palking
27.08.19,07:13
Dobrý deň. Zamestnankyňa priniesla zamestnávateľovi rozhodnutie zo SP datované 12.8.2019 o spätnom priznaní starobného dôchodku od 1.5.2019. Výkazy za 05-06 sa musia opraviť manuálne, ale ako postupovať pri výpočte mzdy za 07, ktorý je už ukončený a odoslaný výkaz. Opraviť mzdu (dalo by sa) a poslať opravný výkaz alebo to nechať tak a v nasledujúcom mesiaci spätne manuálne opraviť výkaz a vysporiadať to so SP? Ďakujem.
Jana Motyčková
27.08.19,07:20
Ako je vám jednoduchšie.