zuska1
27.08.19,09:36
Dobrý deň, prosím Vás počítam správne podľa nových tabuliek u pedag.zamestnanca s praxou k 31.12.2018 = 26 rokov a 79 dní zaradeného do PT 6 s kratším úväzkom v prepočte 78% : platová tarifa 648,57€ + zvýšenie platovej tarify 71,37€ + príplatok za triedníctvo 1 trieda 47,50€ + adaptačné vzdelávanie uvádzajúci učiteľ pre jedného začínajúceho pedagóga 38€ = 805,44€
olio
30.08.19,04:21
Dobrý deň,
príplatok za výkon uvádzajúceho PZ sa tiež kráti v pomernej výške pri kratšom pracovnom čase. V tomto prípade to bude 29,64 €.
Spolu funkčný plat: 797,08 €.
zuska1
30.08.19,07:13
Ďakujem za odpoveď a za upozornenie na chybu.