palking
27.08.19,12:59
Dobrý deň. Prosím poradiť. Mám nahlásenú kontrolu zo sociálnej poisťovne. Okrem iného žiadajú predložiť pracovné zmluvy za všetkých, ktorí sú činní v kontrolovanom období. Zistila som, že pôvodné zmluvy boli u zamestnancov nahradené novými, ale neviem sa dopátrať, prečo, keďže personálnu agendu som predtým nerobila. Uvediem príklad: zamestnanec má pracovnú zmluvu uzavretú 1.8.1995 a následne 1.11.2002 má podpísanú ten istý zamestnanec bez akéhokoľvek prerušenia zamestnania s tým istým zamestnávateľom novú pracovnú zmluvu, na ktorú sa už potom odvolávajú všetky nasledujúce dodatky. Ktorú zmluvu mám predložiť pri kontrole? Ďakujem
Tweety
27.08.19,11:01
Obe.