pavučinka
01.09.19,10:29
môže si vychovávatel v ŠKD doplnať úvazok vyučovaním len na 1. stupni alebo môže učiť aj na 2. stupni? ( iba výchovy alebo aj iné predmety ?)
olio
02.09.19,13:15
Nariadenie vlády 201/2019 neurčuje, na ktorom stupni ZŠ môže mať vychovávateľ dopĺňaný úväzok, ale striktne určuje, že to môžu byť len výchovy.