Lexas
01.09.19,21:02
Dobrý. Už asi 2 roky mam založene SHR ktore je v podstate neaktivne. Kedže s činnosti nemam žiadny zisk rozhodol som sa to zrušiť (doteraz som to neriešil kedže socialne/zdravotne za mňa plati zamestnavatel a bol isty plan do buducna ako fungovať aj ako "podnikatel"). Viete mi poradiť aký je postup pri zrušeni SHR. Ďakujem pekne za radu.
Mária27
01.09.19,22:01
Mal by si byť zapísaný v evidencii na obecnom úrade, kde máš oznámiť aj zmeny a ukončenie podnikania. Pozri priložený zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

§ 12b
(3) Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.

príslušný orgán je v poznámke 9b) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/105/19920310