galienka
02.09.19,09:42
Ako zaúčtovať refakturáciu dane z nehnuteľností? Užívame nehnuteľnosť a prišla nám faktúra - refakturácia dne z nehnuteľností - od spoločnosti, ktorá uvedenú nehnuteľnosť vlastní. Žiadajú aj 3 roky spätne. Ako to zaúčtovať?
Tweety
02.09.19,09:30
Tak, ako nájomné.