romy16
03.09.19,11:28
Zamestnanci prešli delimitáciou z jednej firmy (fyzická osoba) do druhej (s.r.o.). Medzi tími čo prešli bola aj zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke, ktorá v auguste ukončila RD a zároveň sa ukončil aj jej prejdený pracovný pomer už v novej firme. Musíme jej však preplatiť nevyčerpanú dovolenku, ktorá jej prešla zo starej firmy. Aké odvody a aké výkazy sa majú poslať z jej príjmu - preplatenej dovolenky?
Mila123
05.09.19,06:33
mimoriadne sa nič nerobí, preplatená dovolenka sa vyplatí a vykáže spolu s ostatnými mzdami spoločnosti
romy16
05.09.19,11:48
Odvody sú len na zdravotné poistenie a na úrazové a posiela sa len normálny mesačný výkaz do SP ?