silvia
03.09.19,11:45
Je OK v nájomnej zmluve za nebytové priestory dohodnuté nájomné paušálnou sumou napr. polročne 200 eur s DPH s tým, že:

1. ak je prenajímateľ platca DPH, vystavuje daňový doklad nájomcovi..

2. ak nie je prenajímateľ platca DPH, je nájomca povinný platiť nájomné podľa tejto zmluvy.

..čiže aj tak 200 eur..?