adretti
06.09.19,10:55
Slovenská stavebná firma vykonávala stavebné práce v Maďarsku na nehnuteľnosti /priemyselný závod/. Odberateľ platiteľ DPH v Maďarsku . Betón sme kupovali v Maďarsku, faktúru nám vystavili s dph. Má slovenská firma nárok na refundáciu DPH?
Mila123
06.09.19,09:22
adretti
06.09.19,09:44
ďakujem