daja
07.09.19,08:04
Zamestnanec utrpel pracovny úraz v zahraničí. Nemal vystavený dokument A1. Je možné o vystavenie dokumentu požiadať aj dodatočne? Bude sa vzťahovať aj na tento pracovný úraz?
jslancik
07.09.19,13:51
O vydanie prenosného dokumentu A1 (PD A1) je možné požiadať Sociálnu poisťovňu aj spätne, nakoľko tento postup nie je nariadením ani slovenskou legislatívou zakázaný. Ak budú splnené podmienky vyslania v zmysle nariadenia, Sociálna poisťovňa je povinná prenosný dokument A1 (PD A1) vydať.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/vysielanie-zamestnancov-socialna-poistovna © Podnikajte.sk
daja
07.09.19,19:12
Ďakujem