je.taM
09.09.19,08:06
Dobrý deň,

Zamestnanec má určený pružný pracovný deň 8 hodín (denne, nie týždenne či mesačne), s povinnosťou byť v práci medzi 09:00 a 15:00

Takýto zamestnanec príde do práce o 8:00 a od 14:30 do 17:00 ide k lekárovi.

Patrí mu náhrada mzdy len za čas medzi 14:30 a 15:00 a zvyšok si musí odpracovať, alebo mu platí náhrada od 14:30 až do 16:30, tak aby sa naplnil denný fond ?
Ďakujem.
je.taM
Tweety
09.09.19,06:07
Platí sa mu len tá časť, ktorá zasahuje do pevnej PD. Čiže prvá možnosť je správna.
§ 143
(1)Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy
(2)Ak tento zákon alebo kolektívna zmluva pri prekážkach v práci na strane zamestnanca ustanoví presnú dĺžku nevyhnutne potrebného času, za ktorý zamestnancovi patrí pracovné voľno, posudzuje sa ako výkon práce celý tento čas; za jeden deň sa pritom považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca.
je.taM
09.09.19,06:18
Dobrý deň,

Ďakujem za odpoveď.
Ale nemalo by sa práve v tomto prípade prihliadať na tých povinných 8 hodín denne ? Alebo na to musí byť práve tá kolektívna zmluva ?