allana
09.09.19,09:07
Ako zaúčtujem v JÚ požiadavku z úradu práce na vrátenie nesprávne použitého príspevku. Úrad práce neodsúhlasil použitie vo výške 52,16 a požaduje vrátenie
veronikasad
09.09.19,07:45
Prispevok bol v predch.obdobi zahrnuty do POZD?
Mila123
09.09.19,09:07
opačným zápisom, ak bol príjem, teraz bude výdaj
allana
09.09.19,09:38
áno
allana
09.09.19,09:42
ešte jedna poznámka, účtovne je na dotáciu / 1.čast/ pohľadávka 30 e tak je podané daňové priznanie, ale pri predložení použitia oni neodsúhlasili 52,16 , kt. sa uhradili a následne úrad práce poslal 2. časť dotácie, celkovo je od nich prijatá dotácia v plnom rozsahu.
Mila123
09.09.19,10:39
prečo ste účtovali pohľadávku?
platí § 17 pís. h zákona č. 595/2003 Z. z.
h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane

1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,

2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,
allana
09.09.19,11:29
opravujem závazok