zuzumojko
10.09.19,08:02
Známa mala PZ na dobu určitú do 31.12.2016. V októbri 2016 odišla na materskú dovolenku. Teraz si ju zavolali pred skončením rodičovskej dovolenky, že s ňou už nerátajú.
Nemá nárok na nič však? Jej PP sa skončil počas materskej dovolenky..
Mila123
10.09.19,06:19
áno, skončil ale mala by to tá známa o tom vedieť, a ak jej skončil prečo ju pre nás bývalý zamestnávateľ zavolal, že nepočíta s ňou?
nech si overí v SP, na pobočke osobne, či jej skončil pracovný pomer, či bola odhlásená.....a potom sú možnosti
Tweety
10.09.19,06:28
Ak si ju teraz zavolal znamená, že PP trval aj počas RD, teda neskončil dobou určitou ale zo zákona sa PP zmenil sa na dobu neurčitú. PP už možno skončiť Dohodou alebo výpoveďou. O skončení PP by už od r. 2016 mala byť informovaná, mala mať doklady...... ak ich nemá, potom je stále zamestnaná. Treba sa informovať u zamestnáv., lebo v dnešnej dobe a pri dnešných niektorých podnikateľoch je možné hocičo. Najprv teda zistiť čo je ako a potom postupovať.
zuzumojko
10.09.19,07:03
Ďakujem, zistíme.
zuzumojko
10.09.19,07:04
Ďakujem!