sattelitka
10.09.19,12:20
čo sa oplatí viac: ak chce živnostík prejsť na s.r.o: predaj podniku szčo vlastnej s.r.očke, alebo si majetok szčo preradiť do osobného vlastníctva a následne keď už budeme mať novú s.r.o tak ho vložiť ako "obchodný majetok" ? prípadne prenajímať ako súkromná osoba s.r.o.čke ? szčo je platiteľ dph.
Onko
10.09.19,12:52
Keďže SZČO je platiteľ DPH, tak základný rozdiel medzi uvedenými možnosťami je ten, že pri predaji podniku sa automaticky stane platiteľom DPH aj s.r.o., pri ostatných možnostiach zostáva s.r.o. neplatiteľom. Pri rozhodovaní medzi vkladom a prenájmom by som sa orientoval aj podľa toho, čo je to za majetok, či vôbec je nutné mať nejako zmluvne ošetrený vzťah k nemu, aby s tým nebola len zbytočná byrokracia bez žiadneho iného pozitívneho efektu.
sattelitka
11.09.19,06:55
ten majetok to sú dve automobili (jeden už odpísaný, jeden nie), a ešte nehnuteľnosť - budova sklady
Onko
11.09.19,08:51
Pri prenájme nehnuteľnosti fyzickou osobou to môže mať teoreticky nejaké daňovo-odvodové výhody oproti iným transakciám (žiadne odvody a nižšie dane). Avšak o tom má zmysel uvažovať len za predpokladu, že skutočne chcete mať s.r.o. neplatiteľa DPH, a potom treba počítať aj s tým, že DPH odpočítanú pri obstaraní majetku bude treba naspäť odviesť pri vyradení z obchodného majetku.
sattelitka
11.09.19,08:59
riešili by sme to predajom, aby sme boli hneď platci dph