B E A T A
10.09.19,13:16
Dobrý deň. Firma v spolupráci so školou majú uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelaní. Do akej správnej zložky v mzdovom systéme MRP zaraďujete podnikové štipendium stredoškolákovi. Ďakujem.