kimart
11.09.19,07:27
Mám otázku, nakoľko neviem, či uvažujem správne. Ide o situáciu, kedy si otec chce uplatniť bonus na dieťa, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti, avšak jeho partnerka je na MD... podľa mňa si ho nemôže uplatniť...
Tweety
11.09.19,05:41
Nie je to možné.
veronikasad
12.09.19,02:19
Co rozumieš pod spolocnou domacnostou? (Nemusi to byt rovnaky trvalý pobyt)
zuzas74
12.09.19,04:34
Dobrý deň, ja by som sa chcela poradiť: mám zamestnanca - žena na RD. Je zamestnaná na DOPČ od 01.01.2019. Z dôvodu nízkeho zárobku neplatila daň, ani nemala nárok na daňový bonus. Od septembra jej zamestnávateľ zvýši odmenu na polovicu minimálnej mzdy. Môže si od septembra uplatňovať DB na deti mesačne? Či si ho môže uplatniť až v RZD za rok 2019? Teda tú pomernú časť za 09-12/2019. Ďakujem.
Tweety
12.09.19,05:11
Ak budú splnené podmienky, tak môže.. Ae takto položená otázka do už zodpovedanej sa nedáva. mala si dať samostatnú otázku.
Katy a R
12.09.19,07:11
ja by som k tej pôvodnej otázke - že ak otec požiada o uplatnenie DB - zodpovednosť za dodržanie podmienok je len na ňom. On svojím podpisom potvrdí správnosť údajov aj že či podmienky spĺňa. (prípadné snakcie znáša on). A len doplnenie - spoločná domácnosť neznamená aj nutnosť spoločného trvalého pobytu.