bozsokyova01
11.09.19,12:03
Spoločníkovi bude vyplatený vyrovnávací podiel. Účtovanie nasledovne :

podiel 2.500,00 252/365
zrážková daň 7% 102,90 365/342

vyplatenie vyr. pod. 2.397,10 365/221
vyplatenie dane 102,90 342/221

Je účtovanie takto správne ? ďakujem