jasusu
12.09.19,09:55
Ak zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na skrátený úväzok 50%, a dokladuje oprávnené výdavky na rekreáciu, ktorej sa zúčastnil v auguste 2019 vo výške napr. 200 €, bude mu vyplatený príspevok vo výške 55%, tj. 110,-€ (200x0,55=110,-€) Maximálna výška príspevku za rok 2019 by do konca roka mala byť pomerná časť tj. 50% z 275,- €/rok, tj 137,5€.
Ak sa však jeho pracovný úväzok zmení od 01.12.2019 na plný (100%) a opäť pôjde na rekreáciu v decembri 2019, zdokladuje výdavky vo výške 300,-€, bude mu vyplatený príspevok zamestnávateľa vo výške 165,-€ (tj, jeho nárok spolu za rok 2019 bude 275,-€, čiže nebude tu zohľadnené, že 11 mesiacov mal skrátený úväzok na 50%. Jeho nárok neovplyvní, že čerpal príspevok v období skráteného aj plného úväzku.)

Chápem to správne?
Jana Motyčková
13.09.19,07:04
Správne.