sattelitka
12.09.19,10:37
ak si zamestnanec na 1/2 úväzok vybaví zároveň živnosť, tak musí platiť zdravotné a sociálne odvody z oboch ?
Mila123
12.09.19,08:42
áno, v prípade, že mal za rok predchádzajúci, teraz za rok 2018 príjem podľa § 6 ZDP(nemusí to byť iba živnosť, môže byť aj príjem za licenciu, ako SHR, popr. aktívne príjmy za umeleckú činnosť, kt. bol vyšší ako 5724 €
inak nie, ale RZZP ho možno dobehne, a bude aj RZSP ale to od r. 2023
Katy a R
12.09.19,08:45
odvody sa platia z každého z týchto príjmov. koľko presne - je to dané zákonom - a už záleží od konkrétneho príjmu, resp VZ (DP).
K SP - napr hranica min. príjmu odkedy treba platiť.
K ZP - treba si uvedomiť, že preddavky sú jedna vec, skutočné poistné (podľa RZZP) druhá vec:)
veronikasad
12.09.19,09:03
je poberatelom ID alebo držitelom preukazu občana so zdr.postihnutím ? Aký ročný príjem zo živnosti predpokladá v r.2019 ?
sattelitka
12.09.19,09:49
nie je poberateľom žiadneho dôchodku, no ten príjem predpokladá cca 7 cca 8000 €
veronikasad
12.09.19,10:03
Pri súbehu zamestnania a podnikania si môže zvoliť vymeriavací základ na preddavky na zdr.poistenie až do konca roku 2020 - nula, preddavky platiť nebude. Treba však počítať s nedoplatkom v RZZP za rok 2019, aj 2020.

Pri príjme, ktorý uvádzaš, mu vznikne povinná registrácia v SP - ak bude podávať DP za rok 2018 v riadnom termíne od 1.7.2020, keď oznámi predlženie lehoty do 30.6.2020, poistné začne platiť od 1.10.2020. Výška poistného závisí od základu dane z podnikania, bude najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu, bez ohladu na to, že už platí odvody zo zamestnania.
Katy a R
12.09.19,10:14
však ako všetky ostatné szčo - čo majú súbeh so zamestnaním. zatiaľ si môže dať ako szčo nulové preddavky do ZP.