Deti a svet
12.09.19,11:00
U svojho zamestnávateľa som si predložila preplatenie poukazu na rekreáciu v hodnote 300€. Pracujem na 70% úväzok. Zamestnávateľ mi vyplatil len 115,50. Podľa mňa mi mal prispeť 165€. Postupoval zamestnávateľ správne.
veronikasad
12.09.19,09:04
Postup zamestnávatela je správny
Tweety
12.09.19,09:11
Postupoval presne podľa §152a ZP.
(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
kopretinka
12.09.19,10:59
By ma zaujímalo,ako si prišla k sume 165.
Tweety
12.09.19,11:14
55% z 300
veronikasad
12.09.19,11:15
55 % z 300

výpočet zamestnávatela = 55 % z 300 x 0,70