jales
16.09.19,12:42
Zamestnanec mi priniesol potvrdenie z Centrum Svetielko (Zriaďovateľ - Viera - Láska - Nádej, o.z. potvrdenie v tomto znení: dňa 13.9. doprevádzal svojho syna ....., ktorý absolvoval v Centre Svetielko.... intenzívny rehabilitačný pobyt v termíne od 2.9. - 13.9.2019. Plus zamestnanec priniesol potvrdenie - príjmový pokladničný doklad o zaplatení ubytovania. Ja si myslím, že to to nemôžeme uznať, nakoľko občianske združenie nie je zariadením cestovného ruchu a navyše mi z toho vyplýva, že ho iba 13.9. bol vyzdvihnúť. Veľmi rada by som mu pomohla, nakoľko viem, že majú so synom problém. Ale myslím si, že to nemôžem uznať. Aký máte na to názor.
Zuzanka_ba
25.09.19,10:20
Podla mna nemozes uznat.. nejedna sa o tabor pocas skolskych prazdnin, pobytu sa zamestnanec s dietatom nezucastnil, ci uz sa jedna alebo nejedna o zariadenie cestovneho ruchu

(4)
Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na
a)
služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
b)
pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
c)
ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d)
organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
(5)
Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.