zia1970
16.09.19,18:04
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadom chybne vystavenej fa-DPH.Dodavateľ nám vystaviť faktúru za ubytovanie v júli s 20% DPH. V auguste poslal opravný doklad, kde vystornoval pôvodný zápis s 20%DPH a v tom istom doklade uviedol správny zápis s 10%.Rozdiel nám uhradí na účet. Moja otázka znie, že musíme vystaviť dodatočné DP aj KV k DPH za mesiac júl? A v auguste zapísať uvedený opravný doklad. Robím v Omege. Vie mi prosím niekto poradiť?
Vopred ďakujem.
mondes
16.09.19,17:03
Nie, nemusíte robiť dodatočné DP k DPH. Podme pekne po poriadku:
1. v mesiaci júl ste si uplatnili 20% DPH z došlej faktúry
2. v mesiaci august Vám prišiel dobropis na mínus 20% a zároveň správna výška DPH, a teda to znamená, že v auguste, kedy Vám prišiel opravný doklad si vysporiadate výšku DPH a všetko bude ok.
zia1970
16.09.19,18:45
Ďakujem za info,ja si tiež myslím, že by to tak malo byť, ale v Krose mi povedali, že treba podať dodatočné DP aj KV. Tak teraz neviem. Ešte čakám na odpoveď z FS.
kn-alka
17.09.19,05:18
mondes má pravdu, dobropis sa uplatňuje dátumom vystavenia, takže v auguste
Tweety
17.09.19,06:15
Pre opravu odpočítanej dane platí §53
(1)Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1; ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25, a oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane s výnimkou podľa odseku 3.
Tweety
17.09.19,06:17
V tomto prípade nie dátumom vystavenia ale obdržania.