hanelle
17.09.19,07:44
ako sa má správne vystaviť mzdový dekrét zamestnancovi napr. s 1/2 úväzkom? Všetky zložky funkčného platu (t.j. aj príplatky ako osobný, za zmennosť, za riadenie...) sa už uvedú v alikvotnej časti, napr. v polovičnej?
milagros208
18.09.19,06:04
Na mzdovom dekréte sa uvádzajú zložky už v alikvotnej čiastke.