LilyRe
18.09.19,13:57
Zamestnanec dal výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou ( pracuje vo firme od r. 1995 ) z osobných dôvodov. Výpovedná lehota končí dňom 30.9.2019. Teraz prišiel so žiadosťou o stornovanie výpovede. Na jeho miesto je však už zaučený iný zamestnanec, takže mu firma ponúkla zatiaľ len ústne, že je to možné len s jeho súhlasom na preradenie na inú prácu, ktorá je aj platovo nižšie ohodnotená.

Poradíte mi, ako sa mám postupovať? Dá sa to tak, ako si predstavuje majiteľ firmy ?
Mám z toho trochu zmätok, aby som to zvládla v súlade so zákonom. Ďakujem
širi1
18.09.19,12:46
ked obe strany podpísu dodatok k PZ - dohodu o zmene prac.podmienok na inú prácu - bude PP pokračovať dalej
ivka70
18.09.19,14:11
Uzavriete dodatok k pracovnej zmluve so zmenou pracovneho miesta a vyskou novej mzdy a dohodu o stiahnuti vypovede (musi byt pisomna).
LilyRe
19.09.19,08:31
Ďakujem a prajem pekný deň